• Tyrrestrup - historisk set

  Med en historie helt tilbage til 1438 er billedet her fra ca. år 1930 absolut af nyere dato.

  Se flere historiske billeder i galleriet.

 • Tyrrestrup Gods anno 2014

  En perle af en Herregård sådan som Tyrrestrup ser ud i dag, med velholdte bygninger der rummer  14 værelser og en flot spisesal der ofte benyttes når der arrangeres Jagt fra gården.

 • Tyrrestrup set fra luften

  Smukt beliggende midt i den jyske muld omgivet af Vold anlæg på 3 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
                       

Tyrrestrup gennem tiderne

Herregården Tyrrestrup blev i Januar 2001 erhvervet af Jens Harder, som købte ejendommen af familien Gertz, der siden 1985 havde ejet ejendommen.

 

Thumbnail image

 

Ejendommens bedriftsstørrelse udgør ca. 250 ha. De 140 ha. er anvendt til planteavl, (ager) hovedsageligt kort. Resten er fordelt på de tre skove Bjælkjær, Horsehaven og Hestehaven med ca. 110 ha.  Skovene anvendes til jagt samt traditionel skovdrift, juletræer og pyntegrønt.  Parken og engen udgør ca. 13 ha.  Der er indenfor den seneste halve snese år opkøbt en del ejendomme, som oprindeligt har været husmandssteder, anlagt på de gamle Tyrrestrup Jorde, som blev udstykket i starten af 1800 tallet og atter i midten af 1930érne. I et dokument udstedt i år 1800 står: "Kongelig bevilling, At Tyrrestrups Ejer maa afhænde Godset og at Beboernes Skiøder og Kiøbe Contracter maa udstedes på 24 stk. stemplet Papirer".

 

 

 

 

Thumbnail image

 

 

Tyrrestrup har i middelalderen været en adelsgård, som første gang nævnes i år 1417 da den ejedes af Galt slægten, som havde gården gennem ca. 200 år, indtil 1614. Efter den tid var Tyrrestrup ejet af 3 adelige familier, gennem 300 år. Hertil kommer 3 borgerlige slægter som har boet i et par menneskealdre på Tyrrestrup, nemlig Laxman/Gyldenstjernerne i 54 år, Müller slægten i 68 år og endelig Horn-slægten i 61 år.

En overleveret fortælling, går på at gården oprindelig var en borg, som var opført år 1250 som en befæstet bygning ude i Ås Most/Eskjær (bag det nuværende Tyrrestrup). Dette navn stemmer overnes med at Peder Ebbesen Galt, som var søn af Ebbe Mogensen og Sophie Pedersdatter Høg kom fra Eskjær i Salling.

Denne Peder Galt og Erik Banner fik bl.a. ordre fra kongen om at indtage bispegården i Vendsyssel og i Viborg Stifter og fængsle biskopperne Stygge Krumpen og Jørgen Friis. 

Efter reformationen var der mange kirker og præsteembeder, der skulle nedlægges. Og Her kommer Peder Galt endnu engang ind i historien, og denne gang for alvor. Af kongen udnævnes han nemlig til stift lensmand for Århus Stift. Opgaven var, at føre tilsyn med alle jorder, som nu var tilfaldet kongen. Og at udføre kongens ordrer, angående kirke nedbrydninger. Han er tillagt nedrivningen af flere kirker, - og med sikkerhed er det ham, som har nedbrudt Åes kirke. ´Han bærer eftermæglet: "Per Yws, den røde, lagde 17 kirker øde" 

Han flytter borgen ned til den gamle adelvej Hads Herredsvejen, som har retning fra Horsens mod Hou. Moseborgen i Eskjær har sikkert været både gammel og forfalden, og det kan simpelthen bevises, at han har brugt materialer fra Åes Kirke, da hahan byggede "det ny" Tyrrestrup. Den er bygget af store granit- (kirke-) kvadre, og i midter fløjen sidder der en gravsten, som ganske vist i vore dage er kalket over, men som kan findes og identificeres.

Den nuværende fredede hovedbygning, som er et smukt trefløjet bindingsværksanlæg på en høj kvadrestens sokkel, (kælderen i syd fløjen er helt opbygget af gamle kvadre, og den stammer tilbage fra 1400-tallet) er opført som det 3. Tyrrestrup, som afløser for ældre, brøstfældige bygninger, der har været middelalderlige, af major C.C. Müller i 1722.

De gamle avlsbygninger "Ladegården" som lå nordvest for borgen, blev omkring 1740-50 nedbrudt af Hans Christensen Juul, der byggede en ny stor 3 fløjet avlsgård i tilknytning til borggården. Materialerne til disse bygninger hentede Juul på gårdens grund. Ege- og fyrretømmeret i skovene Hestehaven og Horsehaven. Stenene brændtes i teglovnen nord for gården. Her fandtes en ler grav indtil 1938. Teglovnen er afsat på et kort fra 1798. Herfra og ned til bygningerne førte en sti brolagt med store flade sten. Den blev frilagt ved ændringer af haveanlægget efter gårdens seneste udstykning 1937-38. Husmændene rejste  taknemlighed en sten med indgraveringer, som tak til Horn for udstykningen. Den er stadig at finde på Tyrrestrup i dag. Horn blev boende på stedet til 1970.

I perioden 1970 til 1975 har Admiral Helms istandsat Nord og Østfløjen, som var i så dårlig forfatning at den var ved at gå tabt. Renoveringen reddede faktisk Tyrrestrup, og er årsag til at bygningerne idag står intakte og i god stand.

Herefter købte familien Gertz i 1975 stedet, inden det i 1999 blev overtaget af Jens Harder og frue som idag bor på Tyrrestrup.

Se Tyrrestrups ejer historie her (link)

 

                       

Kontakt

Tyrrestrup
Tyrrestrupvej 41
8700 Horsens
Tlf: 75 65 78 12
info@tyrrestrup.dk

Tyrrestrup

Klik på Google logoet for stort kort

Galleriet

galleri billede